ΑΛΦΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
(www.alfadynamic.gr)


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
(επιλέξτε την επιθυμητή χρήση)

Εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2014

Εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2013

Εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2012-------- . -------- . --------